Рішення координаційного бюро Конституційної Асамблеї від 17 вересня 2013 року № 18

19 вересня 2013

Про робочу групу з доопрацювання

проекту Концепції внесення змін до Конституції України

З метою забезпечення виконання Рішення Конституційної Асамблеї "Про проект Концепції внесення змін до Конституції України" від 21 червня 2013 року № 14 координаційним бюро Конституційної Асамблеї ухвалено рішення:

1. Утворити робочу групу з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України (персональний склад додається). У разі потреби для вирішення окремих питань щодо змісту Концепції внесення змін до Конституції України можуть залучатися інші члени Конституційної Асамблеї та експерти.

2. Визначити секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук координатором робочої групи з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України.

3. Робочій групі з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України до 15 жовтня 2013 року забезпечити спільно з членами координаційного бюро Конституційної Асамблеї узагальнення пропозицій до проекту Концепції внесення змін до Конституції України та підготувати доопрацьований проект Концепції внесення змін до Конституції України для розгляду в установленому порядку на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї.

Голова Конституційної Асамблеї                                         Л.Кравчук

Секретар Конституційної Асамблеї                                     М.Ставнійчук

 

Додаток

до Рішення координаційного бюро Конституційної Асамблеї

від 17 вересня 2013 року № 18

 

СКЛАД

робочої групи з доопрацювання

проекту Концепції внесення змін до Конституції України

СТАВНІЙЧУК Марина Іванівна — секретар Конституційної Асамблеї, координатор робочої групи з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України

ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович — заступник Голови Конституційної Асамблеї, директор Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

БУТКЕВИЧ Володимир Григорович — голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор

ЄРМОЛАЄВ Андрій Васильович — голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань організації державної влади, директор Національного інституту стратегічних досліджень

КОЗЮБРА Микола Іванович — член Конституційної Асамблеї, завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", суддя Конституційного Суду України у відставці, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

КОЛІСНИК Віктор Павлович — член Конституційної Асамблеї, завідувач наукового відділу конституційно-правових проблем державного будівництва Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

КРУСЯН Анжеліка Романівна — член Конституційної Асамблеї, завідувач кафедри конституційного права Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук, професор

СЕРЬОГІНА Світлана Григорівна — голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування, завідувач кафедри державного будівництва Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", доктор юридичних наук, доцент

ТЕПЛЮК Михайло Олексійович — член Конституційної Асамблеї, заступник Керівника Апарату Верховної Ради України — Керівник Головного юридичного управління, кандидат юридичних наук

ФЕСЕНКО Володимир В'ячеславович — голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента"

ШАПОВАЛ Володимир Миколайович — член Конституційної Асамблеї, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

ШИЛО Ольга Георгіївна — член Конституційної Асамблеї, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", доктор юридичних наук.

Залучити до роботи з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України для вирішення окремих питань щодо змісту Концепції внесення змін до Конституції України таких членів Конституційної Асамблеї: БАРАБАШ Олександр Леонідович — віце-президент Асоціації народних депутатів України

БАРАБАШ Юрій Григорович — проректор з навчальної роботи Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

ЄВГРАФОВ Павло Борисович — суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук

КОЛІУШКО Ігор Борисович — голова правління громадської організації Центр політико-правових реформ

КРЮЧКОВ Георгій Корнійович — народний депутат України третього та четвертого скликань Верховної Ради України

МОРОЗ Олександр Олександрович — голова Соціалістичної партії України

ОНІЩУК Микола Васильович — президент Інституту правової політики, доктор юридичних наук

ПІДПАЛОВ Леонід Васильович — заслужений юрист України

РАБІНОВИЧ Петро Мойсейович — заступник академіка-секретаря відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

РЕЧИЦЬКИЙ Всеволод Володимирович — експерт всеукраїнської асоціації громадських організацій "Українська Гельсінська спілка з прав людини", кандидат юридичних наук, доцент

СЕЛІВОН Микола Федосович — суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук

ТИМЧЕНКО Іван Артемович — суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук

ЯКИМЧУК Микола Костянтинович — перший проректор Національної академії прокуратури України — директор Інституту підвищення кваліфікації кадрів, доктор юридичних наук, професор.

Залучити до роботи з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України для вирішення окремих питань щодо змісту Концепції внесення змін до Конституції України таких експертів:

ГОЛОВАТИЙ Сергій Петрович — співголова Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, доктор юридичних наук

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Юрій Богданович — президент української громадської організації "Інститут виборчого права", кандидат фізико-математичних наук

РОЗУМНИЙ Максим Миколайович — завідувач відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень, доктор політичних наук.