Рішення №12, Про пропозиції щодо концептуальних засад конституційно-правової модернізації правосуддя в Україні від 6 грудня 2012 року.

21 лютого 2013

Заслухавши доповідь Комісії Конституційної Асамблеї з питань правосуддя щодо концептуальних засад конституційно-правової модернізації правосуддя в Україні та щодо положень проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів", підготовленого робочою групою Адміністрації Президента України, виходячи  із необхідності подальшого розвитку правосуддя в Україні на засадах верховенства права, утвердження справедливого та незалежного суду в Україні шляхом забезпечення доступності, ефективності судового розгляду та захисту  прав і свобод людини у розумні строки, професіоналізму та відповідальності суддів, забезпечення їх діяльності відповідно до Конституції та законів України з урахуванням міжнародно-правових документів у цій сфері, беручи до уваги національний досвід функціонування судової влади та актуальність розробки конституційних ініціатив у цій сфері на основі загальновизнаних міжнародних та європейських стандартів, керуючись пунктом 4 Положення про Конституційну Асамблею, Конституційна Асамблея вирішила:

1. Підтримати розроблені Комісією Конституційної Асамблеї з питань правосуддя загальні підходи та напрями щодо системних концептуальних засад конституційно-правової модернізації правосуддя в Україні та необхідності створення механізмів посилення гарантій незалежності суддів з метою забезпечення та гарантування ефективного захисту прав і свобод людини в Україні.  

2. Рекомендувати Комісії Конституційної Асамблеї з питань правосуддя та Комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності об'єднати зусилля щодо підготовки пропозицій до Концепції внесення змін до Конституції України в частині окремих питань, пов'язаних із судовою владою та здійсненням правосуддя, зокрема, стосовно конституційно-правового статусу  прокуратури України та інших питань конституційного реформування у цій сфері.

3. Рекомендувати Комісії Конституційної Асамблеї з питань правосуддя,  Комісії з питань правоохоронної діяльності та іншим комісіям Конституційної Асамблеї продовжувати роботу у контексті підготовки пропозицій до Концепції внесення змін до Конституції України відповідно до напряму їх діяльності з урахуванням, зокрема, висновків та рекомендацій Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія).

Голова Конституційної Асамблеї                 Л.Кравчук