Пропозиції органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області щодо проекту Концепції внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування

02 вересня 2013

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДОРАДЧА РАДА З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

просп. Кірова, 2. м. Дніпропетровськ. 49004. тел.: 742-84-51. факс 742-88-14,

е-mаіl: doaoms@gmail.com 

РІШЕННЯ

Про редакцію розділу Концепції внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування

 

З метою вдосконалення конституційних засад проекту Концепції внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування, організації та функціонування системи місцевого самоврядування в Україні, розглянувши пропозиції до редакції розділу проекту Конституції України в частині місцевого самоврядування, схвалені 21 червня 2013 року Конституційною Асамблеєю, а також пропозиції органів місцевого самоврядування області, Дніпропетровська регіональна дорадча рада з питань взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади вирішила:

1. Взяти до відома інформацію директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Серьогіна С.М. стосовно Концепції внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування, схваленої 21 червня 2013 року Конституційною Асамблеєю.

2. Підтримати Концепцію внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування  в редакції, що пропонується, з доповненнями та зауваженнями органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області (додаються).

3. Звернутися до Асоціації міст України, Української асоціації районних та обласних рад, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад з пропозицією щодо врахування позиції органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з цього питання.

4.  Це рішення направити до Конституційної Асамблеї, українським асоціаціям органів місцевого самоврядування, членам Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування та оприлюднити на web-сайті ресурсно-інформаційного центру обласної асоціації.

 

Голова дорадчої ради                                                     Є. УДОД

 

 

16 серпня 2013 року

№ 1/13

 

Додаток

                                          до рішення регіональної дорадчої ради

                                                                                       

Пропозиції та зауваження

 органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області щодо Концепції внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування

 

Проектом Концепції внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування (далі — Концепція) враховано більшість проблемних питань, які на цей час існують у діяльності органів місцевого самоврядування та потребують вирішення шляхом внесення змін до чинної Конституції України.

У цілому проект Концепції є відпрацьованим документом і може бути наданий відповідним інституціям для подальшого опрацювання.

Разом з тим проектом Концепції передбачено прийняття на конституційному та законодавчому рівнях норм, які суперечать окремим базовим положенням Європейської хартії місцевого самоврядування і в подальшому можуть призвести до звуження кола повноважень органів місцевого самоврядування.

У процесі обговорення на рівні територіальних громад області та за результатами обговорення Концепції на засіданні Дніпропетровської регіональної дорадчої ради з питань взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади були внесені такі пропозиції та зауваження до положень Концепції:

 

  1. Ураховуючи прагнення України до європейського правового простору, пропонується взяти за основу Концепції визначення та тлумачення,  що  надані  в  Європейській  хартії  місцевого  самоврядування (далі — Хартія).

Визначити, що суб'єктом місцевого самоврядування є органи місцевого самоврядування, а не територіальні громади.

 

2. Визначити громадівську модель організації місцевого самоврядування як базову модель цього інституту публічної влади з гарантією автономності своїх функцій, шляхів і засобів здійснення цих функцій, а також достатності ресурсів, необхідних для їх виконання.

 

3. Останній абзац частини 1 розділу 1 Концепції доповнити словами: „Нині діюча адміністративно-територіальна система була сформована у тридцяті роки минулого століття і в подальшому вдосконалювалась та головним її призначенням залишалося забезпечення трудовими ресурсами суб"єктів господарювання з державною формою власності.

 

 

На сьогодні за багатоукладної економіки, коли головною є приватна власність на засоби виробництва, пріоритетним завданням органів місцевого самоврядування є забезпечення належних умов для життєдіяльності мешканців територіальних громад та надання їм необхідних адміністративних і публічних послуг відповідно до загальновизнаних стандартів.

 

4. Установити конституційну норму забезпечення державної підтримки та гарантій місцевого самоврядування.

 

5. Ввести конституційну норму щодо повноважень, якими наділяються органи місцевого самоврядування — вони, як правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим центральним або регіональним органом державної влади, якщо це не передбачено законом.

Якщо повноваження делегуються органам місцевого самоврядування центральним чи регіональним органом державної влади, органи місцевого самоврядування, по можливості, мають право пристосовувати свою діяльність до місцевих умов.

Установити, що делегування функцій держави органами місцевого самоврядування може бути лише у виключних випадках за умови повного фінансування державою відповідних заходів.

 

6. Закріпити норму диференційованого підходу до формування місцевих бюджетів усіх рівнів у залежності від забезпеченості територіальної громади трудовими, фінансовими, природними та іншими ресурсами, які не є однаковими для кожної громади.

Визначити норму самодостатності громад для реалізації ними повноважень та надання послуг населенню згідно з прийнятими стандартами за рахунок бюджету вирівнювання та порядок формування місцевих бюджетів "знизу — догори".

 

7. Установити конституційні повноваження стосовно меж і обсягів контрольних функцій місцевих державних адміністрацій щодо  діяльності органів місцевого самоврядування.

 

8. Залишити норму висловлення недовіри відповідною обласною та  районною радами голові обласної, районної державної адміністрації. 

9. Визначити конституційне поняття територіальної громади — це жителі населеного пункту (території) чи адміністративно-територіальна одиниця.

 

10. Визначитися з поняттям "суб'єкти місцевого самоврядування", якими вбачаються: територіальна громада, органи місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування. 

 

11. Установити, що формами самостійної або безпосередньої участі жителів, громадян, членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є вибори, місцеві збори, місцевий референдум.

 

12. Органи самоорганізації населення, референдум та інші форми прямої демократії визначаються окремими законами і до місцевого самоврядування мають опосередковану належність.

Зважаючи на це, пропонується частини 12, 13 розділу 3 Концепції виключити.

 

13. Привести у відповідність до положень Хартії поняття "публічні послуги"  та  "гарантовані  державою стандарти",  а  також  другий  абзац статті 1 та статтю 3 розділу 3 Концепції. Погодити між собою положення статті 4 цього розділу.

 

14. Внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування є неможливим без одночасних змін у адміністративно-територіальному устрої України.

Повсюдність місцевого самоврядування потребує здійснення повноважень органів місцевого самоврядування не лише в межах населених пунктів, а й на територіях навколо них, визначених законом.

Це поняття має бути базовим.

Базові адміністративно-територіальні одиниці повинні мати спільні межі (як при межуванні районів та областей).

 

 

Секретар дорадчої ради                                         В. ОНІКІЄНКО