Вступне слово Ю.С. Шемшученка на постійно діючому методологічному семінарі «Концептуальні питання удосконалення конституційних засад правосуддя в Україні»

30 листопада 2012

Вступне слово заступника Голови Конституційної Асамблеї, директора Інституту держави і права імені В.М.Корецького, академіка НАН України, доктора юридичних наук, професора Ю.С. Шемшученка на постійно діючому методологічному семінарі «Концептуальні питання удосконалення конституційних засад правосуддя в Україні»

Проблема реформування судової влади є однією  з найбільш актуальних конституційних проблем. Як відомо, перша концепція судово-правової реформи  у незалежній Україні була схвалена ще у 1992 р. Конституція 1996 р. не у всьому послідовно врегулювала питання правосуддя. Внаслідок цього за 20 років ми створили значною мірою корумпованого і недостатньо ефективного монстра, не здатного належним чином захищати права фізичних і юридичних осіб.

Не можна сказати, що у нас не вживалося заходів, спрямованих на удосконалення судової гілки влади. Нагадаю, зокрема, що у 2010 році було прийнято новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів», а у червні 2012 року –  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності суддів».

Зараз в Адміністрації Президента України підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів». Певні напрацювання з цього питання має і Комісія Конституційної Асамблеї з питань правосуддя.

         Разом з тим не можна не бачити серйозної концептуальної вади цих заходів. Вони не мають системного характеру і не ув’язані належним чином на конституційному рівні з організацією державної влади в цілому. А без чіткого концептуального визначення місця і ролі судової влади в системі законодавчої і виконавчої влади, принципів судоустрою і діяльності органів правосуддя марно розраховувати на істотні зрушення у цій галузі.

Справа не тільки у посиленні гарантій незалежності суддів. Не менш  важливо забезпечити належний доступ до правосуддя усім громадянам, а також законність у відправленні правосуддя. Йдеться, також, про вироблення стандартів оцінки діяльності суддів, посилення відповідальності суддів за свою діяльність.

Правознавці вже багато разів обговорювали різні аспекти реформи правосуддя. У цьому контексті хотілося б, щоб наша дискусія була більш конструктивною. Ми вже маємо ряд пропозицій щодо удосконалення редакції конституційних статей з питань судоустрою і правосуддя від членів Конституційної Асамблеї.

Тепер слід прискорити пошук узгоджених на теоретичному рівні нових конституційних формул з питань судоустрою і правосуддя на основі вітчизняного і європейського досвіду.