Протокол № 2 пленарного засідання Конституційної Асамблеї

08 жовтня 2012

П Р О Т О К О Л  № 2

пленарного засідання Конституційної Асамблеї

(21 вересня 2012 року, Київський національний

університет імені Тараса Шевченка)

На засідання Конституційної Асамблеї присутні:

Кравчук Л.М. – Голова Конституційної Асамблеї (головуючий на засіданні)

Шемшученко Ю.С. – заступник Голови Конституційної Асамблеї

Ставнійчук М.І. – секретар Конституційної Асамблеї

71 член Конституційної Асамблеї

запрошені особи, представники міжнародних організацій

Порядок денний:

1. Відкриття пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

Л.М.КРАВЧУК

 

2. Про порядок денний пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

Доповідач: М.І.СТАВНІЙЧУК

 

3. Про Регламент Конституційної Асамблеї.

Доповідач: М.І.СТАВНІЙЧУК

 

4. Про План роботи Конституційної Асамблеї на вересень – грудень 2012 року.

Доповідач: М.І.СТАВНІЙЧУК

 

5. Про пропозиції щодо внесення змін до статті 98 Конституції України.

Співдоповідачі: А.В.ЄРМОЛАЄВ,

В.О.ФІЛІПЧУК, директор департаменту європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

В.П.ПИЛИПЕНКО, головний          

контролер – директор департаменту правового забезпечення Рахункової палати

 

6. Доповіді комісій Конституційної Асамблеї у контексті науково-методичного забезпечення процесу підготовки Концепції внесення змін до Конституції України:

6.1. "Проблеми вдосконалення основ конституційного ладу в Україні: досвід і перспективи".

Доповідач: О.В.СКРИПНЮК

 

6.2. "Зміст та реалізація конституційного інституту "влада народу – джерело суверенітету та публічної влади".

Доповідач: А.О.СЕЛІВАНОВ

 

6.3. "Щодо реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні" та "Напрями вдосконалення конституційного регулювання системно-структурної організації місцевого самоврядування в Україні".

Співдоповідачі:М.І.СТАВНІЙЧУК

                         С.Г.СЕРЬОГІНА   

7. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Вступне слово Голови Конституційної Асамблеї Л.Кравчука при відкритті пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

2. СЛУХАЛИ: секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук, яка запропонувала затвердити порядок денний пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

В обговоренні питання взяли участь члени Конституційної Асамблеї В.Мусіяка, М.Козюбра, О.Мороз, М.Мельник та інші члени Конституційної Асамблеї.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний пленарного засідання Конституційної Асамблеї.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 70; "Проти" – 0; "Утрималися" – 4.

3. СЛУХАЛИ: секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук про затвердження Регламенту Конституційної Асамблеї.

В обговоренні питання взяв участь член Конституційної Асамблеї О.Мороз.

ВИРІШИЛИ: затвердити Регламент Конституційної Асамблеї.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 74; "Проти" – 0; "Утрималися" – 0.

4. СЛУХАЛИ: секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук про План роботи Конституційної Асамблеї на вересень – грудень 2012 року.

ВИРІШИЛИ: затвердити План роботи Конституційної Асамблеї на вересень – грудень 2012 року.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 73; "Проти" – 1; "Утрималися" – 0.

5. СЛУХАЛИ: співдоповіді голови Комісії Конституційної Асамблеї з питань організації державної влади А.Єрмолаєва, директора департаменту європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України В.Філіпчука, головного контролера – директора департаменту правового забезпечення Рахункової палати В.Пилипенка щодо внесення змін до статті 98 Конституції України.

В обговоренні питання взяли участь члени Конституційної Асамблеї О.Мороз, О.Скрипнюк, М.Теплюк, Г.Крючков, М.Козюбра, О.Бандурка, В.Шаповал, О.Копиленко, М.Мельник, М.Оніщук, Ю.Шемшученко.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Підтримати пропозицію щодо необхідності внесення змін до статті 98 Конституції України в частині розширення повноважень Рахункової палати у такій редакції: "Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата", доповнивши її частиною другою такого змісту: "Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом".

5.2. Запропонувати Президентові України розглянути та подати до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до статті 98 Конституції України" з урахуванням відповідного доповнення.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 66; "Проти" – 5; "Утрималися" – 3.

6. СЛУХАЛИ: доповіді комісій Конституційної Асамблеї у контексті                        науково-методичного забезпечення процесу підготовки Концепції внесення змін до Конституції України:

6.1. "Проблеми вдосконалення основ конституційного ладу в Україні: досвід і перспективи". Доповідач: Голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України О.Скрипнюк;

6.2. "Зміст та реалізація конституційного інституту "влада народу – джерело суверенітету та публічної влади". Доповідач: Голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань здійснення народовладдя А.Селіванов;

6.3. "Щодо реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні" та "Напрями вдосконалення конституційного регулювання системно-структурної організації місцевого самоврядування в Україні". Співдоповідачі: секретар Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук та голова Комісії Конституційної Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування С.Серьогіна.

В обговоренні взяли участь члени Конституційної Асамблеї М.Козюбра, В.Шаповал, О.Мороз, Г.Крючков, М.Ставнійчук, В.Крижанівський, В.Сіренко, О.Ющик, М.Товт, І.Коліушко, Ю.Шемшученко.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Положення доповідей голови Комісії з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України О.Скрипнюка, голови Комісії  з питань здійснення народовладдя А.Селіванова, співдоповіді секретаря Конституційної Асамблеї М.Ставнійчук та голови Комісії з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування С.Г.Серьогіної взяти до відома.

6.2. Рекомендувати комісіям Конституційної Асамблеї продовжувати роботу у контексті науково-методичного забезпечення процесу підготовки Концепції внесення змін до Конституції України відповідно до напрямів своєї діяльності.

ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 74; "Проти" – 0; "Утрималися" – 0.

Голова Конституційної Асамблеї                                                 Л.Кравчук

Секретар Конституційної Асамблеї                                                   М.Ставнійчук