Склад асамблеї

 • КРАВЧУК Леонід Макарович
  КРАВЧУК Леонід Макарович

  Президент України у 1991 — 1994 роках, Голова Конституційної Асамблеї

 • ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович
  ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович

  Директор Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор заступник Голови Конституційної Асамблеї

 • СТАВНІЙЧУК Марина Іванівна
  СТАВНІЙЧУК Марина Іванівна

  Радник Президента України — Керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України, член Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія), кандидат юридичних наук, секретар Конституційної Асамблеї

 • АКІМОЧКІН Анатолій Вікторович
  АКІМОЧКІН Анатолій Вікторович

  перший заступник Голови Конфедерації вільних профспілок України

 • АФАНАСЬЄВА Мар’яна Володимирівна
  АФАНАСЬЄВА Мар’яна Володимирівна

  професор кафедри конституційного права Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат юридичних наук

 • БАНДУРКА Олександр Маркович
  БАНДУРКА Олександр Маркович

  ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук

 • БАРАБАШ Олександр Леонідович
  БАРАБАШ Олександр Леонідович

  віце-президент Асоціації народних депутатів України

 • БАРАБАШ Юрій Григорович
  БАРАБАШ Юрій Григорович

  проректор з навчальної роботи Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, доцент

 • БЕЗЛЮДНА Ганна Віталіївна
  БЕЗЛЮДНА Ганна Віталіївна

  заступник голови Ради Федерації роботодавців України

 • БИТЯК Юрій Прокопович
  БИТЯК Юрій Прокопович

  перший проректор Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • БОГАТИР Володимир Вікторович
  БОГАТИР Володимир Вікторович

  президент всеукраїнської молодіжної громадської організації "Український молодіжний правничий союз"

 • БОРИСЛАВСЬКИЙ Любомир Володимирович
  БОРИСЛАВСЬКИЙ Любомир Володимирович

  завідувач кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, доцент

 • БОРИСОВ В’ячеслав Іванович
  БОРИСОВ В’ячеслав Іванович

  академік-секретар відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • БОШИЦЬКИЙ Юрій Ладиславович
  БОШИЦЬКИЙ Юрій Ладиславович

  ректор Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, професор

 • БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович
  БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович

  завідувач кафедри міжнародного права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • БУТКЕВИЧ Володимир Григорович
  БУТКЕВИЧ Володимир Григорович

  суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор

 • ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович
  ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович

  віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор

 • ГЕТЬМАН Анатолій Павлович
  ГЕТЬМАН Анатолій Павлович

  проректор з наукової роботи Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • ГРИЦЕНКО Андрій Андрійович
  ГРИЦЕНКО Андрій Андрійович

  заступник директора Інституту економіки та прогнозування НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор

 • ГРИЦЕНКО Іван Сергійович
  ГРИЦЕНКО Іван Сергійович

  декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент

 • ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович
  ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович

  ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор

 • ГУТОРОВА Наталія Олександрівна
  ГУТОРОВА Наталія Олександрівна

  директор Кримського юридичного інституту Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • ДЕМЧЕНКО Сергій Федорович
  ДЕМЧЕНКО Сергій Федорович

  помічник президента Національної академії наук України, доктор юридичних наук

 • ЄВГРАФОВ Павло Борисович
  ЄВГРАФОВ Павло Борисович

  суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук

 • ЄВДОКИМОВ Валерій Олександрович
  ЄВДОКИМОВ Валерій Олександрович

  голова Союзу юристів України, кандидат юридичних наук, професор

 • ЄРМОЛАЄВ Андрій Васильович
  ЄРМОЛАЄВ Андрій Васильович

  директор Національного інституту стратегічних досліджень

 • ЄРМОЛЕНКО Анатолій Миколайович
  ЄРМОЛЕНКО Анатолій Миколайович

  завідувач відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософських наук

 • ЗАБАРСЬКИЙ Владислав Валерійович
  ЗАБАРСЬКИЙ Владислав Валерійович

  народний депутат України, голова підкомітету з питань цивільного законодавства Комітету Верховної Ради України з питань правової політики

 • ЗАЙЧУК Олег Володимирович
  ЗАЙЧУК Олег Володимирович

  перший заступник директора з наукової роботи Інституту законодавства Верховної Ради України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • ІЗОВІТОВА Лідія Павлівна
  ІЗОВІТОВА Лідія Павлівна

  віце-президент Спілки адвокатів України

 • КАРАСЬОВ Вадим Юрійович
  КАРАСЬОВ Вадим Юрійович

  лідер Єдиного Центру, директор Інституту глобальних стратегій

 • КІВАЛОВ Сергій Васильович
  КІВАЛОВ Сергій Васильович

  голова Південного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • КОВАЛЕНКО Валентин Васильович
  КОВАЛЕНКО Валентин Васильович

  ректор Національної академії внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • КОГУТ Ігор Олегович
  КОГУТ Ігор Олегович

  голова ради громадської організації "Лабораторія законодавчих ініціатив"

 • КОЗЮБРА Микола Іванович
  КОЗЮБРА Микола Іванович

  завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", суддя Конституційного Суду України у відставці, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • КОЛІСНИК Віктор Павлович
  КОЛІСНИК Віктор Павлович

  завідувач наукового відділу конституційно-правових проблем державного будівництва Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • КОЛІУШКО Ігор Борисович
  КОЛІУШКО Ігор Борисович

  голова правління громадської організації Центр політико-правових реформ

 • КОПИЛЕНКО Олександр Любимович
  КОПИЛЕНКО Олександр Любимович

  директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

 • ФУРСЕНКО Микола Іванович
  ФУРСЕНКО Микола Іванович

  голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад

 • КРЕМЕНЬ Василь Григорович
  КРЕМЕНЬ Василь Григорович

  президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор

 • КРИЖАНІВСЬКИЙ Володимир Петрович
  КРИЖАНІВСЬКИЙ Володимир Петрович

  віце-президент Асоціації народних депутатів України

 • КРУСЯН Анжеліка Романівна
  КРУСЯН Анжеліка Романівна

  завідувач кафедри конституційного права Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук, професор

 • КРЮЧКОВ Георгій Корнійович
  КРЮЧКОВ Георгій Корнійович

  народний депутат України третього та четвертого скликань Верховної Ради України

 • КУБКО Євген Борисович
  КУБКО Євген Борисович

  президент юридичної фірми "Салком", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна
  КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна

  академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • КУЛИК Юрій Миколайович
  КУЛИК Юрій Миколайович

  голова Федерації професійних спілок України

 • КУЛІЧЕНКО Іван Іванович
  КУЛІЧЕНКО Іван Іванович

  президент всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"

 • ЛЕВЕНЕЦЬ Юрій Анатолійович
  ЛЕВЕНЕЦЬ Юрій Анатолійович

  директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, академік Національної академії наук України, доктор політичних наук

 • ЛІБАНОВА Елла Марленівна
  ЛІБАНОВА Елла Марленівна

  директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор

 • МАЙБОРОДА Олександр Микитович
  МАЙБОРОДА Олександр Микитович

  заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор

 • МАЛЯРЕНКО Василь Тимофійович
  МАЛЯРЕНКО Василь Тимофійович

  суддя Верховного Суду України у відставці, Голова Верховного Суду України у 2002-2006 роках, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • МАМУТОВ Валентин Карлович
  МАМУТОВ Валентин Карлович

  директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

 • МАРТИНЕНКО Петро Федорович
  МАРТИНЕНКО Петро Федорович

  голова громадської організації "Асоціація суддів Конституційного Суду України", суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, професор

 • МЕЛЬНИК Микола Іванович
  МЕЛЬНИК Микола Іванович

  науковий консультант з правових питань громадської організації Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, доктор юридичних наук, професор

 • МОРОЗ Олександр Олександрович
  МОРОЗ Олександр Олександрович

  голова Соціалістичної партії України

 • ФЕСЕНКО Володимир В'ячеславович
  ФЕСЕНКО Володимир В'ячеславович

  голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" (за згодою)

 • ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
  ОНИЩЕНКО Олексій Семенович

  академік-секретар відділення історії, філософії та права НАН України, академік Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор

 • ОНІЩУК Микола Васильович
  ОНІЩУК Микола Васильович

  президент Інституту правової політики, доктор юридичних наук

 • ОПРИШКО Віталій Федорович
  ОПРИШКО Віталій Федорович

  декан юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

 • ОРЛОВСЬКИЙ Олексій Сергійович
  ОРЛОВСЬКИЙ Олексій Сергійович

  фундатор всеукраїнської громадської організації "Асоціація сприяння самоорганізації населення", кандидат юридичних наук

 • ПАРХОМЕНКО Наталія Миколаївна
  ПАРХОМЕНКО Наталія Миколаївна

  вчений секретар Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук

 • ПАСІЧНИК Ігор Демидович
  ПАСІЧНИК Ігор Демидович

  ректор Національного університету "Острозька академія", доктор психологічних наук, професор

 • ПЕТРИШИН Олександр Віталійович
  ПЕТРИШИН Олександр Віталійович

  перший віце-президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • ПІДПАЛОВ Леонід Васильович
  ПІДПАЛОВ Леонід Васильович

  заслужений юрист України

 • ПОПОК Андрій Андрійович
  ПОПОК Андрій Андрійович

  віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління

 • ПРИСЯЖНЮК Олег Богданович
  ПРИСЯЖНЮК Олег Богданович

  президент всеукраїнської громадської організації "Асоціація суддів України"

 • ПУХТИНСЬКИЙ Микола Олександрович
  ПУХТИНСЬКИЙ Микола Олександрович

  старший науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, доцент

 • РАБІНОВИЧ Петро Мойсейович
  РАБІНОВИЧ Петро Мойсейович

  заступник академіка-секретаря відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • РЕЧИЦЬКИЙ Всеволод Володимирович
  РЕЧИЦЬКИЙ Всеволод Володимирович

  експерт всеукраїнської асоціації громадських організацій "Українська Гельсінська спілка з прав людини", кандидат юридичних наук, доцент

 • РИБАКОВ Ігор Олександрович
  РИБАКОВ Ігор Олександрович

  народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

 • РУДНЄВА Олександра Миколаївна
  РУДНЄВА Олександра Миколаївна

  завідувач відділу державної правової політики Національного інституту стратегічних досліджень, доктор юридичних наук, доцент

 • СЕЛІВАНОВ Анатолій Олександрович
  СЕЛІВАНОВ Анатолій Олександрович

  постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • СЕЛІВОН Микола Федосович
  СЕЛІВОН Микола Федосович

  суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук

 • СЕРЬОГІНА Світлана Григорівна
  СЕРЬОГІНА Світлана Григорівна

  завідувач кафедри державного будівництва Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", кандидат юридичних наук, доцент

 • СІРЕНКО Василь Федорович
  СІРЕНКО Василь Федорович

  головний науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

 • СКРИПКА Наталія Сергіївна
  СКРИПКА Наталія Сергіївна

  виконавчий директор всеукраїнського громадського соціально-політичного об"єднання "Національна Асамблея інвалідів України"

 • СКРИПНЮК Олександр Васильович
  СКРИПНЮК Олександр Васильович

  начальник відділу зв"язків з державними органами і міжнародними організаціями Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • ТАЦІЙ Василь Якович
  ТАЦІЙ Василь Якович

  президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

 • ТЕПЛЮК Михайло Олексійович
  ТЕПЛЮК Михайло Олексійович

  заступник Керівника Апарату Верховної Ради України — Керівник Головного юридичного управління, кандидат юридичних наук

 • ТИМЧЕНКО Іван Артемович
  ТИМЧЕНКО Іван Артемович

  суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук

 • ТИХИЙ Володимир Павлович
  ТИХИЙ Володимир Павлович

  віце-президент — керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

 • ТОВТ Михайло Михайлович
  ТОВТ Михайло Михайлович

  почесний голова Демократичної спілки угорців України, кандидат юридичних наук

 • ТОЛОЧКО Петро Петрович
  ТОЛОЧКО Петро Петрович

  директор Інституту археології НАН України, академік Національної академії наук України, доктор історичних наук, професор

 • ФАЗИКОШ Василь Георгійович
  ФАЗИКОШ Василь Георгійович

  декан юридичного факультету Ужгородського національного університету, кандидат юридичних наук, професор

 • ФЕДОРЕНКО Владислав Леонідович
  ФЕДОРЕНКО Владислав Леонідович

  заступник начальника навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання — декан факультету заочного навчання цивільних осіб Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

 • ФІСУН Олександр Анатолійович
  ФІСУН Олександр Анатолійович

  заступник директора з наукової роботи регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у місті Харкові, доктор політичних наук, професор

 • ЦВИХ Володимир Федорович
  ЦВИХ Володимир Федорович

  завідувач кафедри політології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, професор

 • ЧЕРНОВ Сергій Іванович
  ЧЕРНОВ Сергій Іванович

  президент всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Українська асоціація районних та обласних рад"

 • ШАПОВАЛ Володимир Миколайович
  ШАПОВАЛ Володимир Миколайович

  Голова Центральної виборчої комісії, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

 • ШАРОВ Ігор Федорович
  ШАРОВ Ігор Федорович

  народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров"я, кандидат історичних наук

 • ШИЛО Ольга Георгіївна
  ШИЛО Ольга Георгіївна

  доцент кафедри кримінального процесу Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", доктор юридичних наук

 • ШУКЛІНА Наталія Георгіївна
  ШУКЛІНА Наталія Георгіївна

  професор кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

 • ШУЛЬГА Микола Олександрович
  ШУЛЬГА Микола Олександрович

  заступник директора з наукових питань Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук, професор

 • ЮЩИК Олексій Іванович
  ЮЩИК Олексій Іванович

  провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор

 • ЯКИМЧУК Микола Костянтинович
  ЯКИМЧУК Микола Костянтинович

  перший проректор Національної академії прокуратури України — директор Інституту підвищення кваліфікації кадрів, доктор юридичних наук, професор