Склад комісій

Про перелік комісій Конституційної Асамблеї, їх персональний склад

 

Рішення від 20 червня 2012 року №1

м. Київ

Керуючись пунктами 11, 12 Положення про Конституційну Асамблею, затвердженого Указом Президента України від 17 травня 2012 року №328 "Про Конституційну Асамблею", Конституційна Асамблея вирішила:

I. Затвердити перелік комісій Конституційної Асамблеї та їх персональний склад:

1. Комісія з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України

БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович — завідувач кафедри міжнародного права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

ЗАБАРСЬКИЙ Владислав Валерійович — народний депутат України, голова підкомітету з питань цивільного законодавства Комітету Верховної Ради України з питань правової політики

ЗАЙЧУК Олег Володимирович — перший заступник директора з наукової роботи Інституту законодавства Верховної Ради України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

КАРАСЬОВ Вадим Юрійович — лідер Єдиного Центру, директор Інституту глобальних стратегій

КОЛІСНИК Віктор Павлович — завідувач наукового відділу конституційно-правових проблем державного будівництва Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

КРИЖАНІВСЬКИЙ Володимир Петрович — віце-президент Асоціації народних депутатів України

КРУСЯН Анжеліка Романівна — завідувач кафедри конституційного права Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук, професор

ЛЕВЕНЕЦЬ Юрій Анатолійович — директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, академік Національної академії наук України, доктор політичних наук

ОПРИШКО Віталій Федорович — декан юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

ПАРХОМЕНКО Наталія Миколаївна — вчений секретар Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук

СКРИПНЮК Олександр Васильович — начальник відділу зв'язків з державними органами і міжнародними організаціями Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

ТЕПЛЮК Михайло Олексійович — заступник Керівника Апарату Верховної Ради України — Керівник Головного юридичного управління, кандидат юридичних наук (за згодою)

ТОЛОЧКО Петро Петрович — директор інституту археології НАН України, академік Національної академії наук України, доктор історичних наук

ЮЩИК Олексій Іванович — провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор.

2. Комісія з питань прав, свобод та обов'язків людини і громадянина

БЕЗЛЮДНА Ганна Віталіївна — заступник голови Федерації роботодавців України

БОШИЦЬКИЙ Юрій Ладиславович — ректор Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, професор

БУТКЕВИЧ Володимир Григорович — суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор

ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович — віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор

КОЗЮБРА Микола Іванович — завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", суддя Конституційного Суду України у відставці, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

КРЕМЕНЬ Василь Григорович — президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор

КУЛИК Юрій Миколайович — голова Федерації професійних спілок України

МАЙБОРОДА Олександр Микитович — заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор

ПАСІЧНИК Ігор Демидович — ректор Національного університету "Острозька академія", доктор психологічних наук, професор

ПОПОК Андрій Андрійович — віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління

РАБІНОВИЧ Петро Мойсейович — заступник академіка-секретаря відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

РЕЧИЦЬКИЙ Всеволод Володимирович — експерт всеукраїнської асоціації громадських організацій "Українська Гельсінська спілка з прав людини", кандидат юридичних наук, доцент

РИБАКОВ Ігор Олександрович — народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

СКРИПКА Наталія Сергіївна — виконавчий директор всеукраїнського громадського соціально-політичного об'єднання "Національна Асамблея інвалідів України"

ТОВТ Михайло Михайлович — почесний голова Демократичної спілки угорців України, кандидат юридичних наук

ШАРОВ Ігор Федорович — народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, кандидат історичних наук

ШУЛЬГА Микола Олександрович — заступник директора з наукових питань Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук, професор.

3. Комісія з питань здійснення народовладдя

АКІМОЧКІН Анатолій Вікторович — перший заступник Голови Конфедерації вільних профспілок України

БАРАБАШ Олександр Леонідович — віце-президент Асоціації народних депутатів України

БАРАБАШ Юрій Григорович — проректор з навчальної роботи Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, доцент

БОРИСЛАВСЬКИЙ Любомир Володимирович — завідувач кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, доцент

ЄРМОЛЕНКО Анатолій Миколайович — завідувач відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософських наук

КОГУТ Ігор Олегович — голова ради громадської організації "Лабораторія законодавчих ініціатив"

МАРТИНЕНКО Петро Федорович — голова громадської організації "Асоціація суддів Конституційного Суду України", суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, професор

МУСІЯКА Віктор Лаврентійович — президент всеукраїнського благодійного фонду "Громадська енергія", кандидат юридичних наук, професор

СЕЛІВАНОВ Анатолій Олександрович — постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

ФЕДОРЕНКО Владислав Леонідович — заступник начальника навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання — декан факультету заочного навчання цивільних осіб Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

ФІСУН Олександр Анатолійович — заступник директора з наукової роботи регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у місті Харкові, доктор політичних наук, професор.

4. Комісія з питань організації державної влади

БИТЯК Юрій Прокопович — перший проректор Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

БОГАТИР Володимир Вікторович — президент всеукраїнської молодіжної громадської організації "Український молодіжний правничий союз"

ГРИЦЕНКО Іван Сергійович — декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент

ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович — ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор

ЄВГРАФОВ Павло Борисович — суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук

ЄРМОЛАЄВ Андрій Васильович — директор Національного інституту стратегічних досліджень

КОЛІУШКО Ігор Борисович — голова правління громадської організації Центр політико-правових реформ

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович — директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

КРЮЧКОВ Георгій Корнійович — народний депутат України III та IV скликань Верховної Ради України

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович — академік-секретар відділення історії, філософії та права НАН України, академік Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор

ОНІЩУК Микола Васильович — президент Інституту правової політики, доктор юридичних наук

ПЕТРИШИН Олександр Віталійович — перший віце-президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

ПІДПАЛОВ Леонід Васильович — заслужений юрист України

СЕЛІВОН Микола Федосович — суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук

ШАПОВАЛ Володимир Миколайович — Голова Центральної виборчої комісії, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор.

5. Комісія з питань правосуддя

ДЕМЧЕНКО Сергій Федорович — помічник президента Національної академії наук України, доктор юридичних наук

ІЗОВІТОВА Лідія Павлівна — віце-президент Спілки адвокатів України

КІВАЛОВ Сергій Васильович — голова Південного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

КУБКО Євген Борисович — президент юридичної фірми "Салком", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна — академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

МАЛЯРЕНКО Василь Тимофійович — суддя Верховного Суду України у відставці, Голова Верховного Суду України у 2002 — 2006 роках, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

МЕЛЬНИК Микола Іванович — науковий консультант з правових питань громадської організації Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, доктор юридичних наук, професор

ПРИСЯЖНЮК Олег Богданович — президент всеукраїнської громадської організації "Асоціація суддів України"

СІРЕНКО Василь Федорович — головний науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

ТИМЧЕНКО Іван Артемович — суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук

ФАЗИКОШ Василь Георгійович — декан юридичного факультету Ужгородського національного університету, кандидат юридичних наук, професор

ШУКЛІНА Наталія Георгіївна — професор кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

6. Комісія з питань правоохоронної діяльності

АФАНАСЬЄВА Мар'яна Володимирівна — професор кафедри конституційного права Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат юридичних наук

БАНДУРКА Олександр Маркович — ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук

БОРИСОВ В'ячеслав Іванович — академік-секретар відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

ЄВДОКИМОВ Валерій Олександрович — голова Союзу юристів України, кандидат юридичних наук, професор

КОВАЛЕНКО Валентин Васильович — ректор Національної академії внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

РУДНЄВА Олександра Миколаївна — завідувач відділу державної правової політики Національного інституту стратегічних досліджень, доктор юридичних наук, доцент

ТАЦІЙ Василь Якович — президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

ТИХИЙ Володимир Павлович — віце-президент — керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

ШИЛО Ольга Георгіївна — доцент кафедри кримінального процесу Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", доктор юридичних наук

ЯКИМЧУК Микола Костянтинович — перший проректор Національної академії прокуратури України — директор Інституту підвищення кваліфікації кадрів, доктор юридичних наук, професор.

7. Комісія з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування

ГЕТЬМАН Анатолій Павлович — проректор з наукової роботи Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

ГРИЦЕНКО Андрій Андрійович — заступник директора Інституту економіки та прогнозування НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор

ГУТОРОВА Наталія Олександрівна — директор Кримського юридичного інституту Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

КУЛІЧЕНКО Іван Іванович — президент всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"

ЛІБАНОВА Елла Марленівна — директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор

МАМУТОВ Валентин Карлович — директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

МОРОЗ Олександр Олександрович — голова Соціалістичної партії України

ОРЛОВСЬКИЙ Олексій Сергійович — фундатор всеукраїнської громадської організації "Асоціація сприяння самоорганізації населення", кандидат юридичних наук

ПУХТИНСЬКИЙ Микола Олександрович — старший науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, доцент

СЕРЬОГІНА Світлана Григорівна — завідувач кафедри державного будівництва Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", кандидат юридичних наук, доцент

ЦВИХ Володимир Федорович — завідувач кафедри політології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, професор

ЧЕРНОВ Сергій Іванович — президент всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Українська асоціація районних та обласних рад".

II. Узяти до відома, що представник партнерства "Новий Громадянин", незалежний експерт КОТЛЯР Дмитро Миколайович буде включений до комісії Конституційної Асамблеї у разі подання пропозицій щодо участі в роботі відповідної комісії.

III. Доручити головам комісій Конституційної Асамблеї у двотижневий строк здійснити необхідні заходи щодо проведення засідань відповідних комісій та обрання секретарів комісій Конституційної Асамблеї.

Голова Конституційної Асамблеї Л.Кравчук

Секретар Конституційної Асамблеї, Радник Президента України — Керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України М.Ставнійчук